Susteñ digl „Bargunseñer interactiv“

Igl dicziunari veñ zievamañ cumpletto cul s-chazi da pleds pagl susteñ digl buñ diever digl bargunseñer a cun expressioñs, fotografias a disegns, chi stan an strezza relazioñ cull’istorgia dla cultura digl territori da Brauegn.

Scha Vogs legs sustgnègr kella lavogr, pudegs fer ke sur igl

 

Conto postel  70-37602-4
IBAN: CH33  0900 0000 7003 7602 4
Linard Nicolay „Bargunseñer interactiv“
Via da Pigniu 4; 7156 Rueun

Grazcha fiz!